Najčastejšie otázky

AKO POHYBOVAŤ S JEDNOTLIVÝMI MODULMI?

Zastrešenie bazénov je zložené z niekoľkých segmentov, ktoré na seba nadväzujú a môžu prechádzať v oboch smeroch, jednotlivo a nezáväzne jeden od druhého, kedže každý modul má svojú vodiacu koľaj. Pohyb zaistí jedna osoba. Pri širších (od 5 m vnútornej šírky) a väčších zastrešeniach sú však nutné dve osoby.

AKÉ JE ZABEZPEČENIE ZASTREŠENIA PROTI SILNÉMU VETRU?

Pri silnom vetre, keď hrozí riziko "odletenia", je nutné zastrešenie natiahnuť nad bazén a zaistiť všetkými aretačnými prvkami, ktoré k zastrešeniu patria. Ďalej musia byť nasadené a zaistené obe čelá. Dvere a iné otvory musia byť uzatvorené. Neodporúčame prechádzať so zastrešením a pohybovať sa v okolí bazéna pri silnom vetre.

AKÁ JE OCHRANA ZASTREŠENIA PROTI ŤAŽKÉMU SNEHU?

Zastrešenie je zpevnené profilmi, ktoré sú prichytené pod polykarbonátom symetricky od seba vzhľadom na šírku zastrešenia, ale aby sme 100% zabránili prepadnutiu alebo inému poškodeniu zastrešenia nakumulovaním veľkého množstva snehu, je nutné sneh zo zastrešenia odpratávať. Aby nedošlo k jednostrannému zaťaženiu zastrešenia, je nutné odpratávať sneh zo zastrešenia symetricky, najlepšie z oboch strán naraz. Hmotnosť mokrého uľahnutého snehu je niekoľkonásobne vyššia než čerstvého snehu (10 cm mokrého snehu váži cca 90 kg/m²). Ak odchádzate na dovolenku alebo niekde mimo domova na dlhšiu dobu a hrozí, že bude snežiť v najbližších dňoch, je dobré presunúť všetky segmenty zastrešenia pod seba, tým získa väčšiu pevnosť a odolnosť voči napadanému snehu.

AKO UDRŽIAVAŤ ZASTREŠENIE?

Materiály používané na zastrešenie sú odolné proti vode, vlhkosti a chemickému prostrediu pod zastrešením z vyparovanej vody, konštrukcia nevyžaduje zvláštnu údržbu.

AKO NA ČISTENIE ZASTREŠENIA BAZÉNU?

Pre zachovanie pekného vzhľadu zastrešenia je vhodné polykarbonát pravidelne čistiť. Pri menšom znečistení stačí umyť zastrešenie prúdom vody. Pokiaľ je znečistenie väčšie, je potrebné použiť mydlovú vodu alebo jemný saponátový prostriedok (napr. JAR).

Povrch profilov a polykarbonátu je najlepšie čistiť čistou hubou alebo jemnou kefou, v ktorej nie sú zachytené drobné nečistoty alebo piesok. Nesmú byť používané čistiace abrazívne pasty, ktoré môžu spôsobiť poškriabanie povrchu. Tiež je neprípustné používanie prípravkov obsahujúcich benzol, benzín, acetón alebo čistiaci prášok. Odporúča sa nečistiť polykarbonát, pokiaľ je rozpálený od slnka. Nepoužívajte ostré náradie na čistenie zastrešenia bazénu.